Veel gestelde vragen

Er zijn veel vragen over brand bij elektrische voertuigen (EV’s). Dit komt omdat brand een belangrijke veiligheidskwestie is voor alle voertuigen, en omdat elektrische voertuigen specifieke eisen hebben wanneer het gaat om brandpreventie en -bestrijding. Bijvoorbeeld, elektrische voertuigen bevatten lithium-ion-accu’s, die in sommige gevallen kunnen ontploffen of brand veroorzaken wanneer ze beschadigd raken. Dit kan vooral gevaarlijk zijn als het voertuig na een ongeval schade heeft opgelopen en/of de accu’s blootgesteld zijn aan hitte of vuur. Daarom zijn er veel vragen over hoe deze risico’s beheerd kunnen worden en hoe men zich kan voorbereiden op het geval dat er toch een brand optreedt. We geven hier antwoord op veel gestelde vragen.

Salvagecontainer
Salvagecontainer of Dompelcontainer?

Een salvagecontainer is een speciale container die wordt gebruikt om elektrische voertuigen (EV’s) te koelen na een thermal runaway. Een thermal runaway is een proces waarbij de temperatuur van de lithium-ion-accu’s in het voertuig blijft stijgen, wat kan leiden tot ontploffing of brand. In de volksmond word een salvagecontainer ook wel dompelcontainer genoemd

Een salvagecontainer is een speciale waterdichte container die gevuld kan worden met water waarin het elektrische voertuig wordt geplaatst. Het water helpt om de temperatuur van het voertuig te verlagen en te voorkomen dat de accu’s blijven opwarmen. De container is voorzien van een speciale aansluiting om het water in de container te pompen. Ook is er een aansluiting om de container leeg te pompen als de afkoelingsperiode voorbij is.

De dompelcontainer wordt gebruikt wanneer het voertuig na een thermal runaway nog te heet is om aan te raken of te verplaatsen. Het is een effectief middel om de temperatuur van het voertuig te verlagen en te voorkomen dat de accu’s blijven opwarmen. Het is belangrijk om te onthouden dat het gebruik van een dompelcontainer altijd door professionele hulpverleners en bergingsdiensten moet worden gedaan.

Hoe moet een EV vervoerd worden na schade of ongeval?
  1.  Als het voertuig beschadigd is na een ongeval, kan het gevaarlijk zijn om het te verplaatsen. Controleer of het voertuig stabiel is en of het veilig is om te verplaatsen voordat u verdergaat.
  2. Sluit de accu’s af: Voordat het voertuig wordt vervoerd, moeten de accu’s afgesloten worden om te voorkomen dat ze beschadigd raken of dat er elektrische schokken optreden.
  3. Professionele bergingsdienst: Als het voertuig beschadigd is na een ongeval, is het aan te raden om het te laten vervoeren door een professionele bergingsdienst. Zij hebben de kennis en de juiste middelen zoals een salvagecontainer om het voertuig op een veilige manier te verplaatsen.
Wat zijn de specifieke risico's van brand bij elektrische voertuigen?

Lithium-ion-accu’s: De lithium-ion-accu’s die gebruikt worden in elektrische voertuigen kunnen in sommige gevallen ontploffen of brand veroorzaken wanneer ze beschadigd raken of blootgesteld worden aan hoge temperaturen, stoten of schokken. Dit kan gevaarlijk zijn omdat de accu’s vaak moeilijk te blussen zijn en omdat er een risico is op spontane herontsteking (ook wel “thermal runaway” genoemd).

Oververhitting van elektrische componenten: Elektrische componenten, zoals de motor of het laderapparaat, kunnen oververhitten en brand veroorzaken als ze niet goed onderhouden worden of als er een fout optreedt in het elektronische systeem van het voertuig.

Risico op ongevallen: Brand in een elektrisch voertuig kan leiden tot ongevallen,

Welke maatregelen kunnen genomen worden om brand bij elektrische voertuigen te voorkomen?

Zorg voor goed onderhoud: Het is belangrijk om regelmatig onderhoud te plegen aan het elektrische voertuig, om te voorkomen dat elektrische componenten oververhitten of kortsluiten. Laat het voertuig ook regelmatig inspecteren door een professioneel persoon om eventuele fouten op te sporen en te verhelpen.

Gebruik het voertuig op de juiste manier: Zorg ervoor dat het elektrische voertuig wordt gebruikt volgens de instructies van de fabrikant. Dit betekent bijvoorbeeld dat het voertuig niet te lang achter elkaar mag worden opgeladen of dat het niet mag worden blootgesteld aan extreme temperaturen.

Gebruik alleen goedgekeurde laderapparaten: Zorg ervoor dat het elektrische voertuig wordt opgeladen met laderapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Dit kan helpen om oververhitting en kortsluiting te voorkomen.

Rijd voorzichtig: Probeer ongevallen en schokken te vermijden, omdat dit de kans op beschadiging van de lithium-ion-accu’s kan vergroten en daarmee ook het risico op brand.

 

Hoe komt het dat elektrische voertuigen kunnen branden?

Er zijn verschillende redenen waarom elektrische voertuigen (EV’s) kunnen branden. Een van de belangrijkste redenen is dat ze voorzien zijn van lithium-ion-accu’s, die in sommige gevallen kunnen ontploffen of brand veroorzaken wanneer ze beschadigd raken. Dit kan gebeuren bijvoorbeeld als de accu’s blootgesteld worden aan hoge temperaturen, stoten of schokken.

Daarnaast kunnen elektrische voertuigen brand veroorzaken door kortsluiting of oververhitting van elektrische componenten in het voertuig, zoals de motor of het laderapparaat. Ook kunnen externe factoren, zoals een ongeval of brand in een nabijgelegen voertuig, leiden tot brand in een elektrisch voertuig.

Het is belangrijk om te onthouden dat brand in elektrische voertuigen een ernstig risico is en dat het belangrijk is om goed onderhoud te plegen aan het voertuig en om de elektrische componenten regelmatig te laten controleren op fouten om het risico op brand te verminderen.

Wat is een thermal runaway bij een EV?

Een thermal runaway is een situatie waarbij de temperatuur van de lithium-ion-accu’s in een elektrisch voertuig (EV) snel stijgt, wat kan leiden tot brand of explosies. Dit kan gebeuren wanneer de accu’s beschadigd raken of wanneer er een fout optreedt in het elektronische systeem van het voertuig, waardoor de temperatuur van de accu’s stijgt.

Thermal runaways kunnen gevaarlijk zijn omdat ze kunnen leiden tot brand of explosies, wat kan leiden tot ongelukken of schade. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk te handelen wanneer een thermal runaway optreedt.

Als er een thermal runaway optreedt, is het belangrijk om het voertuig zo snel mogelijk te verwijderen uit het verkeer en de hulp in te schakelen van een professionele reparatie- of bergingsdienst.

Is er sprake van brandgevaar bij elektrische voertuigen?

Elektrische voertuigen bevatten lithium-ion-accu’s, die in sommige gevallen kunnen ontploffen of brand veroorzaken wanneer ze beschadigd raken. Dit kan vooral gevaarlijk zijn als het voertuig na een ongeval of wanneer de accu’s blootgesteld zijn aan hitte of vuur.

Hoe voorkom je milieuschade na een ongeval met EV's?

Bij een ongeval of schade aan een elektrisch voertuig kan er vloeistof of vaste stoffen uit de accu’s lekken, wat een risico kan vormen voor de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot verontreiniging van grondwater of oppervlaktewater. Het is daarom belangrijk een EV na ongeval of schade altijd in een salvagecontainer te vervoeren en verplaatsen.

Voordelen Salvagecontainer

Het gebruik van een salvagecontainer is eenvoudig, veilig en biedt verschillende voordelen.

  • De salvagecontainer kan eenvoudig op een plateautruck worden geplaatst die vrijwel elk bergingsbedrijf in gebruik heeft. Hierdoor kan een EV na calamiteiten veilig getransporteerd worden. Onze containers zijn ook geschikt voor truck met een haakarm of rail containersysteem
  • Het stallen van elektrische voertuigen met schade bij bergingsbedrijven of autoschadebedrijven in een salvagecontainer voorkomt dat bij een eventuele thermal runaway de brand overslaat op de omgeving.
  • Dankzij een op maat gemaakte koppeling kan de brandweer snel, eenvoudig en doelgericht blussen.

Wil je meer weten? Bekijk dan snel onze demovideo →

Geschikt voor EV & PHEV voertuigen
Veilig transport elektrische voertuigen
Veilige stalling elektrische voertuigen
Aanbevolen voor de brandweer en bergingsbedrijven
'
Copyright Salvage Container 2024 | Realisatie: [b]reik.